Büro olarak 50. Yılını kutlamak üzere olan Olcay Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine hukuk hizmeti vermekte olan ve uzun bir profesyonel geçmişe sahip, İstanbul’da mukim bağımsız bir hukuk bürosudur.

​ 

Geçtiğimiz 50 yıllık süreçte, en iyi hukuki uygulamayı güçlü ahlaki değerlerle birleştirmeyi kendimize ilke olarak benimseyerek hareket ettik. Uzun süreli müvekkil avukat ilişkisinin bir avukatlık firmasının müvekkillerin ihtiyaçlarını karşılamadaki başarının en kesin göstergesi olduğuna inandığımızdan, müvekkillerimize hiçbir zaman iş bazında bir yaklaşımda bulunmamakta, tam tersine onların ihtiyaçlarından sorumlu olarak hareket etme gayesini taşımaktayız.


 
Gerek bir hukuki işlemin gerçekleştirilmesinde, gerek bir uyuşmazlığın çözümü aşamasında, müvekkillerimize, kendimizi müvekkil yerine koyduğumuzda almak isteyeceğimiz mükemmeliyette ve çabuklukta etkin bir hizmet sağlamak niyetiyle hareket etmek gerektiğinin bilincindeyiz.

OLCAY HUKUK BÜROSU